Δικαστική διαδικασία κατά την επιβολή ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού στην Κύπρο

Δικαστική διαδικασία κατά την επιβολή ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού στην Κύπρο

Μέχρι πρόσφατα, ένας δανειστής με απαίτηση έναντι οφειλέτη που κατοικεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε., έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει με επιτυχία μια αστική αγωγή κατά του οφειλέτη. Μόνο τότε μπορούσε να εκδωθεί ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος βάσει του κανονισμού 805/2004 της...

FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Subscribe for our newsletter to stay up to date and receive our exclusive FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Thank you for your subscription, please check your inbox for the FAQ.