Εγκλωβισμένοι αγοραστές, τί αλλάζει και ποιά τα νομικά κωλύματα.

Το ζήτημα των εγκλωβισμένων αγοραστών ταλανίζει την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας για αρκετά χρόνια. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει το ζήτημα με το Νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων το 2015 απέβη άκαρπη καθότι ο νόμος κρίθηκε...

Τι αλλάζει επί του νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων από την 25.05.18

Σε μια εποχή ψηφιοποίησης του τρόπου του βίου του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο σε επίπεδο οικονομικών συναλλαγών όσο και προσωπικής έκφρασης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ), τίθεται επιτακτικά η ανάγκη περεταίρω θωράκισης και κατοχύρωσης του δικαιώματος της προσωπικότητας...

FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Subscribe for our newsletter to stay up to date and receive our exclusive FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Thank you for your subscription, please check your inbox for the FAQ.