Τι αλλάζει επί του νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων από την 25.05.18

Σε μια εποχή ψηφιοποίησης του τρόπου του βίου του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο σε επίπεδο οικονομικών συναλλαγών όσο και προσωπικής έκφρασης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ), τίθεται επιτακτικά η ανάγκη περεταίρω θωράκισης και κατοχύρωσης του δικαιώματος της προσωπικότητας...

read more

Why invest in Cyprus Property now

The best time to invest in Cyprus Property is now. After its economic collapse, Cyprus is emerging as one of the best destinations for value property investing. The government is working hard to attract foreign investments offering generous incentives including Cyprus...

read more

FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Subscribe for our newsletter to stay up to date and receive our exclusive FAQ on estate planning for UK expats in Cyprus

Thank you for your subscription, please check your inbox for the FAQ.